Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 eguell@eguell.com

Com cada any, clients, empleats i directius de Güell vam participar junts en la selecció del projecte “Güell 2019 solidaritat”. Aquest any, l’entitat seleccionada ha estat l’Institut d’investigació oncològica Vall d’Hebron (VHIO), ha rebut la nostra aportació € 1.200. Un petit gest de contribució a la gran causa desenvolupada per aquest excepcional equip, en la lluita contra els tumors cerebrals i el càncer en general. JUNTS VENCEREM A LA MALALTIA !!!

Tornar