Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 eguell@eguell.com

projectes

TECNOPEL

PROGRAMACIÓ MESA DE SOLDADURA

TECNOPEL

PROGRAMACIÓ MESA DE SOLDADURA

GLOBAL MAC SERVICE

SIMULADOR DE VOL BOING 757 MADRID

RENAULT AVD. BURGOS MADRID

Reforma i condicionament d’instal.lacions

RENAULT AVD. BURGOS MADRID

Reforma i condicionament d’instal.lacions

MATÍAS GOMÁ TOMÁS

NOVA SALA DE QUADRES ELÈCTRICS

FCC 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

FCC

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

RENAULT CORNELLA

HOSPITAL VIAMED DE TARRAGONA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ

HOSPITAL VIAMED DE TARRAGONA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ