Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 eguell@eguell.com

treballa amb nosaltres

    La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable ELECTRICA GÜELL S.A.. Aquesta comunicació ualutilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.
    En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ LA GORNAL, 21 P.I. DOMENYS I 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a guell@guell.com.