Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 eguell@eguell.com

treballa amb nosaltres

    La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable ELECTRICA GÜELL S.A.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.
    En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ LA GORNAL, 21 P.I. DOMENYS I 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a eguell@eguell.com.