Català | Castellano   
  Inici Empresa Serveis Clients Notícies Projectes   Contacte
 
Àrees
   
Obra nova
   
Automatismes
   
Manteniment
   
S.A.T. (Servei d'Assistència Tècnica)

Gammes

 Instal·lacions

Baixa Tensió
Mitja Tensió
Clima i refrigeració industrial
Fontaneria
Contraincendis
Armaris elèctrics
Aire comprimit i AP
Gas
Senyals dèbils
Automatització

 Manteniment

Baixa Tensió
Mitja Tensió
Clima i refrigeració industrial
Fontaneria
Contraincendis
Aparells a pressió
Enllumenat públic
Externalització del manteniment

 Gestió Energètica

Gestió i assessorament en la compra d'energia
Assessorament en la gestió energètica
Estudis i auditories energètiques
Energies convencionals
Energies renovables

 
Serveis

 Instal·lacions


Baixa Tensió L’electricitat és l’activitat inicial de l’empresa. En l’àmbit industrial s’inclouen instal•lacions de safates i cables, canalitzacions electrificades, enllumenat i electrificació de maquinària. En l’àmbit terciari es fan instal•lacions en edificis, enllumenat públic i treballs per a companyies subministradores.

Exemples


Mitja Tensió Es realitzen instal•lacions de Mitja Tensió genèriques com línies elèctriques i centres de transformació, fins a tasques més complexes com coordinació i parametrització de proteccions, arrencadors de motors de mitja tensió, bateries de condensadors i equips de mesura específics.

Exemples


Clima i refrigeració industrial Els tècnics de Güell tenen un ampli coneixement de refrigeració, que apliquen a les noves instal•lacions de climatització tant per a confort tant en l’àmbit d’oficines com en naus industrials, sales blanques o refrigeració de sales elèctriques. També es fan aplicacions de fred industrial per a càmares de conservació o plantes refredadores d’aigua per a processos industrials.

Exemples


Fontaneria En l’àmbit de les instal•lacions de fontaneria, es contemplen les instal•lacions d’aigua calenta i freda per a usos terciaris com piscines, vestidors per a fàbriques o per a equipaments esportius, així com les instal•lacions d’aprofitament de l’energia solar per a aigua calenta. En les aplicacions industrials es fan equips o estacions de bombeig d’aigua i xarxes d’aigua per a processos industrials.

Exemples


Contraincendis Disseny i implantacions de sistemes contraincendis de gran complexitat: hidrants, BIE’s, dipòsits d’aigua, extinció mitjançant CO2 en sales elèctriques, sistemes d’alarmes personalitzades, regulació i control de comportes tallafocs al sistema de climatització i ventilació.

Exemples


Armaris elèctrics Des de fa molts anys un dels productes més avalats pels nostres clients són els armaris elèctrics. El nostre taller de quadres està equipat amb les millors eines i infraestructura, i el personal disposa d’una àmplia capacitació per executar els dissenys més complexos, tant d’armaris de distribució de potència, com d’automatització industrial.

Exemples


Aire comprimit i AP Es fan instal•lacions d’aire comprimit des de la central de compressors fins al ramals de canonada de cada maquina, incloent filtres, vàlvules o altres elements. També es fan instal•lacions de calderes per oli tèrmic o per vapor. Es disposa de les autoritzacions administratives necessàries per a dur a terme aquests treballs.

Exemples


Gas Disseny i muntatge d’instal•lacions de gas natural o GLP, per a usos industrials o terciaris. En l’àmbit industrial són habituals les instal•lacions de gas per a alimentar elements de procés com forns o equips de cogeneració. En l’àmbit terciari les instal•lacions de gas són principalment per a la climatització d’edificis o producció d’aigua calenta.

Exemples


Senyals dèbils Oferim solucions de cablejat d’informàtica, tant amb coure com amb fibra òptica, i es disposa de l’equip de certificació de cablejat, periòdicament calibrat. Cal destacar que s’han executat projectes de comunicacions per grans plantes industrials, per comunicar els sistemes de control amb fibra òptica.

Exemples


Automatització Disseny i implementació de solucions per a l’automatització industrial, per a qualsevol tipus de procés. Adaptació i millora de maquinària i línies de producció, recollida de dades per traçabilitat i eficiència en la producció. En l’àmbit terciari, s’han desenvolupat projectes d’automatització d’edificis o domòtica, i sistemes de control per a instal•lacions de climatització.

Exemples Manteniment


Baixa Tensió A nivell de manteniment preventiu, realitzem les revisions periòdiques tal com indica el Reglament de Baixa Tensió, i s’emet l’informe corresponent. Pel que fa al manteniment correctiu, es disposa d’un servei de reparació d’avaries, amb un grup de tècnics preparats per poder resoldre qualsevol tipus d’incidència. En cada contracte es pacta també uns temps de demora màxims per a l’assistència.

Exemples


Mitja Tensió

Exemples


Clima i refrigeració industrial

Exemples


Fontaneria

Exemples


Contraincendis

Exemples


Aparells a pressió

Exemples


Enllumenat públic

Exemples


Externalització del manteniment

ExemplesGestió i assessorament en la compra d'energia Gestió i assessorament en la compra d'energia

Exemples


Assessorament en la gestió energètica Assessorament en la gestió energètica

Exemples


Estudis i auditories energètiques Estudis i auditories energètiques

Exemples


Energies convencionals Energies convencionals

Exemples


Energies renovables Energies renovables

Exemples
Accés Clients
Manteniment Integral Güell


Plataforma
Documental
PRL
Accés Clients


  Notícies

ENTREVISTA A JOAN GÜELL
 

En el...


NADAL SOLIDARI
 

Com cada any en aque...


REVISIONS
 

Durant aquests últim...


Vídeo reforma i condicionament RENAULT
 

Nou vídeo de la refo...


Nou Real Decret 56/2016
 

  Projectes  


Sitja amb Control Remot
SIBELCO MINERALES, S.A.


REFORMA DE L'HOTEL VORAMAR
HOTEL VORAMAR


Renault Avd. Burgos Madrid
RENAULT MADRID

        Extranet:
Usuari: 
Password: 
 
   
ELÈCTRICA GÜELL S.A. c/Gornal, 21 Pol. Ind. Domenys I 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938901392 - 938172111 eguell@eguell.com
DELEGACIÓ DE CASTELLÓ c/ Cantabria, 14 D Polígon El Colador 12200 Onda Tel. 964 772 030 onda@eguell.com

 

Güell s.a. - Serveis