Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 eguell@eguell.com

Ens agradaria agrair l’esforç i dedicació a tots els que han participat en els treballs a la nova sala de baixa tensió, de l’edifici de pastes del nostre client MGT. Hem realitzat l’alimentació elèctrica general, amb canal electrificada (blindobarra) de 2.000 A., marca Schneider. S’han muntat i instal·lat 5 quadres d’uns 1.500A, amb components Schneider, accionament mitjançant variadors marca ABB i arrencadors marca Rockwell, comandats a través de PLC. L’Alimentació 230V de maniobra és executada mitjançant SAI, marca Salicru. També s’han realitzat les instal·lacions de camp, amb canalització de PVC marca UNEX, cablejat de potència tipus RV-k, i Varinet per a l’alimentació dels receptors. El Cablejat de la maniobra és tipus apantallat.