Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

GLOBAL MAC SERVICE

SIMULADOR DE VOL BOING 757
MADRID

Güell S.A. ha treballat en el trasllat d’un simulador de vol d’un Boing 757. Les feines realitzades concretament van ser la desconnexió i desmuntatge de tota la part elèctrica, tant de potencia com de control, del simulador. Trasllat dels equips a la nova ubicació. Adequació elèctrica de la nova nau (escomesa, quadre general de distribució, safates de distribució del cablejat, i el posterior muntatge de tota la instal·lació del simulador de vol.