Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

Empresa

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES

Güell és una empresa familiar amb una trajectòria de més de 40 anys que han centrat tota la seva activitat en el sector industrial, terciària i l’administració pública amb una trajectòria fixa de més de 60 treballadors entre tècnics i enginyers, que presten el seu servei des de la seva central en Vilafranca del Penedès – Barcelona i des de les seves delegacions en Onda – Castelló i Madrid.

Güell està especialitzada en les instal·lacions industrials, terciàries i públiques, així com en serveis de manteniment (puntuals o externalització) i assistència per avaries. Disposa d’una gamma de serveis que cobreix totes les necessitats gràcies a un personal propi altament qualificat i excel·lència en el servei. L’estudi, anàlisi i planificació prèvia d’informació constant amb el client són els nostres estàndards de treball que ens permeten afrontar projectes d’alta complexitat.