Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 eguell@eguell.com

empresa

Güell SA és una empresa familiar amb una trajectòria de més de 45 anys en el sector industrial, terciari i en l’administració pública, està orientada a donar solucions als nostres clients, prioritzant la proximitat i la comunicació, amb personal altament qualificat format per més de 80 treballadors amb una àmplia gamma de serveis entre els quals destaquem, tant instal·lacions com manteniment en:

Baixa Tensió
Automatització
Contra Incendis

Mitja Tensió
Fontaneria
Gas

Climatització
Renovables
Aparells a pressió

Fred industrial
Xarxes estructurades
Legalitzacions

Disposem de tots els recursos necessaris amb maquinària específica per a cada especialitat. Cooperem amb proveïdors i amb els principals fabricants en la realització d’estudis tècnics. Col·laborem amb enginyeries i coordinem treballs amb altres industrials, a fi de simplificar les gestions al client.

L’estudi, anàlisi i la planificació prèvia, així com la coordinació d’equips i tasques, fan possible que Güell executi les seves obres en els termes establerts, amb un flux d’informació constant amb el client, afrontant projectes d’alta complexitat.

La nostra Qualitat és La Diferència