Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

S.A.T

El Servei d’Assistència Tècnica engloba els manteniments correctius, servei ràpid d’avaries, servei de guàrdies 24h/365 dies. Aquesta àrea també gestiona els manteniments tècnic-legals, així com dóna servei de consultoria i enginyeria tant als nostres operaris com als nostres clients.

Manteniments Correctius, Preventius i Normatiu, de Climatització, Baixa tensió, Mitja tensió, Aire Comprimit, Contraincendis, Fontaneria, Gas…

Servei d’avaries 24 hores, de tota la nostra amplia gama de serveis

A Güell S.A. també realitzem Legalitzacions de les nostres instal·lacions, i/o ajudem als nostres clients a legalitzar d’acord amb la normativa vigent les seves instal·lacions, realitzem coordinacions d’activitats empresarials i Projectes de Llicencies d’Activitats.