Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178

AIRMATIC, S.A

AUTOMATITZACIÓ

Disseny i implementació de quadres de control per a sistema hidràulic de refredament industrial, tant a nivell de màquines injectors com climatització de sales blanques. Programació de petit PLC per a l’automatització del control de bombes, circuit primari de refredadores. Configuració de variador de freqüència per realitzar un control en cascada de les bombes de secundari, segons la demanda de fred.