Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

AIT WORLD GROUP

NOVA NAU LOGÍSTICA

Nou projecte constructiu de nau logística per AIT World Group a Vilafranca del Penedès (Barcelona).

  • Climatització integral de tot l’edifici i renovació d’aire segons normativa, generació d’aigua calenta sanitària mitjançant 3 equips d’aerotèrmia.
  • Fontaneria, xarxa d’aigües per edifici d’oficines i ramal pel rentat de camions, inclòs dipòsit d’aprovisionament.
  • Xarxa Elèctrica completa incloent SAI per donar suport a les oficines.
  • Informàtica, xarxa Ethernet certificada a tot el complex incloent xarxa de repetidors wifi.
  • Xarxa d’Aire Comprimit per maquinaria neumàtica.