Barcelona - 938 901 392 | Castellón - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178

HOSPITAL VIAMED DE TARRAGONA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ I REFRIGERACIÓ

Muntatge, instal·lació i legalització de refredadora HITACHI model SAMURAI RCME
100/2AH1 de 250kw de fred per refrigerar el circuit de quiròfans i el servei de l’hospital, el sistema esta
dissenyat per ser ampliat, aquest equip donarà recolzament a l’equip existent format per una maquina
HITECSA de 308 Kw.

SERVEIS : Instal·lació de climatització i refrigeració industrial