Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

IM2

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

Ampliació de centre transformador, amb un nou edifici prefabricat per uns transformador de 2.000 KVA, amb l’objecte d’alimentar el seu nou parc de vehicles elèctrics – híbrids Plug -In.