Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

GEDIA

AMPLIACIÓ DE MITJA TENSIÓ

Güell S.A ha participat en l’ampliació de la mitja tensió ja existent a la fàbrica, mitjançant un llaç nou en estrella per l’alimentació de nous subministres, també, s’han instal·lat tres transformadors de potència 2.000kVA.

Ha col·laborat en les instal·lacions de baixa tensió amb al muntatge de tubs PPR Aquatherm per la refrigeració i aire comprimit per la nova màquina i el tall làser. Per altre banda, ha realitzat el muntatge d’un grup de pressió per l’entrada d’aigua als diferents circuits.

Per últim, s’ha fet la instal·lació de la sala de compressors.