Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

PRESSPART

OFICINES NOVES

 

Güell S.A. ha realitzat les instal·lacions elèctriques, climatització, fontaneria, informàtica i detecció d’incendis de les noves oficines de PRESSPART MANUFACTURING a la planta de l’Arboç. Les instal·lacions s’han repartit entre les zones destinades a ús d’oficina, vestuaris i àrees socials.

S’ha treballat conjuntament amb altres industrials com García Riera, Plana Fàbrega i Prosegur, segons projecte original de l’arquitecta Glòria Duran i l’enginyer Víctor Barnés, amb la coordinació de l’obra feta per CPQ.