Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

TECNOPEL

PROGRAMACIÓ MESA DE SOLDADURA

Güell S.A. ha realitzat la instal·lació elèctrica, programació de PLC’S i equip de control per governar una taula que treballà conjuntament amb un robot de soldadura, per tal d’optimitzar el procés de canvi de model de producte, i realitzar-ho de forma automàtica.